Danh Mục

ha-tinh-thu-hoi-mo-sat-sau-hon-9-nam-khong-hoat-dong

Ngày 15.8, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết UBND tỉnh vừa ra quyết định về việc thu hồi đất và chấm dứt hiệu lực, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản sắt tại xã Sơn Thọ (H.Vũ Quang) đã cấp cho Công ty cổ phần gang thép Hà Tĩnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu công ty này có trách nhiệm nộp các tài liệu pháp lý, mẫu vật địa chất cho Sở TN-MT tỉnh Hà Tĩnh; bàn giao diện tích đất đã được cấp phép cho địa phương quản lý; đồng thời giao UBND H.Vũ Quang và UBND xã Sơn Thọ kiểm tra, giám sát không để bất kỳ tổ chức, cá nhân nào vào khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực mỏ nêu trên.

Bài viết liên quan