Danh Mục

THÉP HỘP ĐEN

Danh mục: Thép hộp - Vuông Liên Hệ

CÔNG TY TNHH THÉP NAM HÙNG LONG

HOTLINE: 0989 814 836  -  0933 681 567

Email: namhunglongsteel@gmail.com 

           namhunglong.vt@gmail.com

STT

THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM

THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM

QUY CÁCH

ĐỘ DÀY

KG/CÂY

 

QUY CÁCH

ĐỘ DÀY

KG/CÂY

 

1

(14X14)

0.8

1.80

 

(10X30)

0.8

2.30

 

2

 

1.0

2.00

 

 

0.8

2.70

 

3

 

1.2

2.20

 

 

1.0

2.80

 

4

 

1.4

2.50

 

 

1.2

3.40

 

5

(16X16)

0.8

1.90

          

(20X40)

0.9

4.20

 

6

 

0.9

2.20

 

 

1.0

4.70

 

7

 

1.0

2.40

 

 

1.2

5.50

 

8

 

1.1

2.60

 

 

1.4

7.10

 

9

 

1.2

3.00

 

(25X50)

0.9

4.60

 

10

(20X20)

0.8

2.20

            

 

1.0

5.50

 

11

 

0.9

2.50

 

 

1.1

5.80

 

12

 

1.0

2.80

 

 

1.2

7.40

 

13

 

1.2

3.40

 

 

1.4

9.20

 

14

 

1.4

4.60

 

(30X60)

0.9

6.40

 

15

(25X25)

0.8

2.90

  

 

1.0

7.00

 

16

 

0.9

3.40

 

 

1.2

8.50

 

17

 

1.0

3.80

 

 

1.4

11.00

 

18

 

1.1

4.10

 

 

1.8

14.30

 

19

 

1.2

4.70

 

 

2.0

16.80

 

20

 

1.4

5.80

 

(40X80)

1.0

9.80

            

21

(30X30)

0.8

3.50

             

1.2

11.50

 

22

 

0.9

4.30

 

 

1.4

14.50

 

23

 

1.0

4.60

 

 

1.8

18.00

 

24

 

1.1

5.00

 

 

2.0

21.50

 

25

 

1.2

5.60

 

 

2.5

18.20

 

26

 

1.4

7.10

 

 (50X100)

1.2

14.50

 

27

 

1.8

8.90

 

 

1.4

18.20

 

28

 

2.0

10.00

 

 

1.8

22.00

 

29

(40X40)

1.0

6.20

 

 

2.0

27.00

 

30

 

1.1

7.00

 

 

2.5

33.00

 

 

Sản phẩm liên quan