Danh Mục

THÉP XÂY DỰNG - THÉP CUỘN(THÉP TRÒN TRƠN, CÂY VẰN) GIÁ TỐT NHẤT; PHI 6 ĐẾN PHI 32

Danh mục: Thép hình H. I. U. V. C Liên Hệ

Hiện nay chúng tôi đã triển khai và sắp cho ra một chuổi các cửa hàng bán lẽ sắt thép xây dựng trên toàn quốc. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các bạn.

Thép cuộn Ø 6

Kg

Thép cuộn Ø 8

Kg

Thép Ø 10

1Cây(11.7m)


Liên hệ

Thép Ø 12

1Cây(11.7m)

Liên hệ

Thép Ø 14

1Cây(11.7m)


Liên hệ

Thép Ø 16

1Cây(11.7m)


Liên hệ

Thép Ø 18

1Cây(11.7m)


Liên hệ

Thép Ø20

1Cây(11.7m)


Liên hệ

Thép Ø22

1Cây(11.7m)


Liên hệ

Thép Ø25

1Cây(11.7m)

Liên hệ

Thép Ø28

1Cây(11.7m)


Liên hệ

Thép Ø32

1Cây(11.7m)


Liên hệ

Sản phẩm liên quan